Danmark

Garanti

1.

Kenwood garanti gælder i alle lande, der er anført nedenfor for en periode på to år fra datoen for den første levering.    

2.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt under garantiperioden, vil Kenwoods autoriserede servicecenter ("KASC") få produktet til at fungere igen. Dog kun til det formål, hvortil det er konstrueret, uden at forlange betaling for arbejdskraft og reservedele. 

3.

Garantien gælder kun, hvis den originale faktura, en klar kvittering og / eller behørigt udfyldt Garanti certifikat fremvises for den autoriserede forhandler eller KASC. Kenwood forbeholder sig retten til at afvise en garantisag, hvis oplysningerne på dokumentationen er ufuldstændig eller ulæselig.

4.

Alle garantireparationer skal foretages af en KASC. Reparationer, der er foretaget af en ikke-autoriseret reparatør, vil ikke blive refunderet. Ligeledes hvis en reparation af en ikke autoriseret reparatør beskadiger produktet, vil dette heller ikke være dækket af garantien. 

- Denne garanti dækker ikke produkter, der anvendes i enhver handel eller forretning eller til industrielle  eller kommercielle formål;

- Denne garanti dækker kun ved defekter i materiale eller udførelse, og i særlige tilfælde, ikke dækker:

- Periodiske eftersyn, justeringer, vedligeholdelse eller ombygning samt udskiftning af dele som følgeaf normal slidtage.

- Skader forårsaget af ulykker, forsømmelse, modifikationer, brug af uoriginale reservedele, forkertbrug, installation eller pakning;

- Skader forårsager af lynnedslag, vand, frost, krigshandlinger, offentlige uroligheder, forkertnetspænding, forkert ventilation eller andre årsager udenfor distributørens kontrol;

- Højttaleres som har været udsat for strømeffekt udover det, som de var designet til;

- Produkter med ændrede, slettede, manglende eller ulæselige serienumre; og

  • Manglende overholdelse af retningslinjer i instruktionsmanual samt enhver advarsel i den  pågældende manual (er) eller anden relevant dokumentation.
5.

Distributøren er ikke ansvarlig for skader på medieholdere eller andet tilbehør, der er brugt i forbindelse med produktet.  

6.

Denne garanti tilbydes til personer, der legalt har anskaffet sig produktet indenfor garantiperioden. 

7..

Denne garanti udgør købers eneste retsmiddel. JVCKENWOOD Corporation er ikke ansvarlig reparations- eller udskiftningsomkostninger eller skader eller tab, som direkte eller indirekte er knyttet til funktionssvigt af produktet.    

8.

Denne garanti gælder kun for produkter købt i et af de lande, der er anført nedenfor. Garantien er fortsat gældende efter et køb, når produktet er medbragt til et andet land på listen.    

9.

Denne garanti er i tillæg til eventuelle lovbestemte eller andre køberrettigheder i henhold til gældende lov. Det påvirker ikke nogen garantibetingelser og betingelser givet til køberen i købslandet i tillæg til denne garanti.